English
Suomi

Konsernin rakenne

Algol-konserniin kuuluu kuusi tytäryhtiötä: Algol Chemicals, Algol Diagnostics, Algol Technics, Algol Trehab, Histolab Products sekä Suomen Unipol (omistus 75 %).

Emoyhtiö Algol Oy:n hallitus huolehtii koko konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Se keskittyy omistajastrategisiin kysymyksiin, rahoitukseen ja konsernin resurssien käyttöön liittyviin kysymyksiin.

Emoyhtiö vastaa lisäksi konsernin yhteisistä ns. jaetuista toiminnoista. Näitä ovat esimerkiksi talous- ja kiinteistöhallinto, ICT, yritysvastuu, konsernin sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä Algol-brändi.

Agolin hyvän hallinnointitavan toteuttamista tukevat yhtiön liiketoimintaperiaatteet (Code of Business Conduct).

Omistus

Algol on suomalainen perheomisteinen yhtiö. Bargumin perhe omistaa 100 % kaikista yhtiön osakkeista. Kolme suurinta osakkeenomistajaa omistaa osakkeista 98 %.


Konsernin johto

Konsernin hallitus

Kaj Hedvall, puheenjohtaja
KTT, DI

Alexander Bargum
varatuomari

Johannes Bargum
merkonomi

Kenneth Nystén
B.Sc. (Econ.), MBA

Kristina Pentti-von Walzel
KTM, VTM