English
Suomi

Suotuisa liiketoiminnan kehitys vuonna 2021

Vastuullisuusteot

Algol-konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti vuoden 2021 aikana. Liikevaihto kasvoi 181 miljoonaan euroon ja liikevoitto parani 6,7 miljoonaan euroon. Konsernin kaikki tytäryhtiöt paransivat tulostaan  vuoteen 2020 verrattuna. Useimmat yhtiöistä ylittivät lisäksi niille asetetut tavoitteet.

Kasvuun ja tulosparannukseen vaikuttivat paitsi hyvä kysyntätilanne myös oman toiminnan tehostaminen. Toisaalta raaka-aineiden ja komponenttien pitkät toimitusajat rajoittivat myyntiä jonkin verran. Myös koronapandemiasta aiheutuneet rajoitukset hidastivat myyntiä erityisesti terveydenhuoltoon liittyvillä toimialoilla.

Lue lisää tiedotteesta.

Tagit:  Kehitys