English
Suomi

Algolin vastuullisuustavoitteet vuosille 2022-2024

Vastuullisuusteot

Algol-konsernin vastuullisuustavoitteet vuosille 2022-2024 myötäilevät vuoden 2021 tavoitteita. Ne pohjaavat vuoden 2020 lopussa tehtyyn sidosryhmäkyselyyn, jossa selvitimme sidosryhmiemme odotukset vastuullisuustyöllemme. Vastuullisuustavoitteissamme on huomioitu myös Terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikkamme sekä Laatupolitiikkamme.

Olemme tavoiteasetannassamme lisäksi peilanneet, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030) me Algolissa voimme vaikuttaa joko suoraan tai epäsuorasti. Näitä on tunnistettu kuusi:

Henkilöstö

 • Tavoite 3: Terveellisen elämän ja hyvinvoinnin takaaminen kaiken ikäisille.
 • Tavoite 4: Avoimen, tasa-arvoisen ja laadukkaan koulutuksen sekä elinikäisten oppimismahdollisuuksien takaaminen kaikille.
 • Tavoite 8: Kaikkia koskevan kestävän talouskasvun, tuottavan työllisyyden sekä säällisten työpaikkojen edistäminen.

Ympäristö

 • Tavoite 12: Kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyden varmistaminen.
 • Tavoite 13: Kiireellisesti toimiminen ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Vastuullinen liiketoiminta

 • Tavoite 17: Kestävän kehityksen toimeenpanon ja globaalin kumppanuuksien tukeminen.

Konsernitasoisia teemoja on viisi

Vastuullisuustavoitteidemme keskiössä ovat henkilöstö, ympäristö ja vastuullinen liiketoiminta. Näistä on muodostettu viisi konsernitasoista teemaa:

 • nolla tapaturmaa
 • hyvinvoiva ja toimiva työyhteisö
 • toimintojemme ympäristövaikutusten minimointi
 • resurssien ja energian tehokas kulutus sekä
 • parantunut toiminnan laatu.

Seuraamme näiden tavoitteiden edistymistä ja toteutumista vuosittain. Mittarit julkaistaan lisäksi Mittarit-sivulla.

Tagit:  Vastuullisuus