English
Suomi

Kemikaalipakkauksien uudelleenkäytössä turvallisuus huomioitava erityisesti

Vastuullisuusteot

Kemikaalien maahantuojan tehtäviin kuuluu huolehtia kemikaalien turvallisesta varastoinnista ja siitä, että kuljetukset asiakkaille lähtevät matkaan oikein luokiteltuina, pakattuina, merkittyinä ja dokumentoituna. Esimerkiksi keskenään vaarallisesti reagoivien kemikaalien erillään pitäminen tulee ottaa huomioon niin pakkaamisessa, varastoinnissa kuin kuljetuksissakin.

Kemikaalikuljetuksissa ei voi käyttää helposti hajoavia pakkausmateriaaleja. Pakkausten on kestettävä siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. Algol Chemicals on lähtenyt laajentamaan ympäristövastuusta huolehtimistaan kokeilemalla kemikaalipakkausten uudelleen käyttöä Suomessa.

Kemikaalit toimitetaan asiakkaille UN-tyyppihyväksytyissä kuljetuspakkauksissa. Uudelleen täytettävien pakkausten kunto tarkastetaan säännöllisesti ja käyttöiän päättyessä astiat pestään ennen kierrättämistä tai hävittämistä. Kaikki muoviastiat toimitetaan uusiomuovikäyttöön.

Uudelleen käytettäviä kemikaalipakkauksia käytettäessä myös tuotteen käyttäjällä on suuri vastuu kiertoprosessin onnistumisessa. Kiertoastian vastaanottajan turvallisuuden varmistamiseksi on tärkeää, että palautettavaan pakkaukseen ei tehdä merkintöjä eikä etikettejä irroteta tai peitetä vaikkapa osoitetarroilla.

On tärkeää tietää, mitä ainetta missäkin astiassa on säilytetty. Tuotteiden laadun ja turvallisuuden takaamiseksi laina-astioihin ei saa lisätä mitään ainetta, ei edes vettä. Tyhjennykseen käytettävien välineiden on oltava myös puhtaita. Eri aineiden sekoittuminen voisi aiheuttaa jatkokäytössä arvaamattomia reaktioita.

Pakkausten uudelleen käytöstä kerätään kokemuksia Algol Chemicalsin Suomen yksiköissä. Opittuja asioita hyödynnetään tulevaisuudessa mahdollisuuksien mukaan muissakin Algol Chemicalsin toimintamaissa. Algol Chemicals tarjoaa myös koulutusta kemikaalien turvalliseen käsittelyyn.

 

Tagit:  Vastuullisuus Ympäristö