English
Suomi

Hätäensiapu- ja työturvallisuus­kortti­koulutukset henkilöstölle

Vastuullisuusteot

Jokainen työtapaturma on liikaa. Jotta pääsemme tilanteeseen, ettei työtapaturmia satu lainkaan, tulee panostaa entisestään ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Ensiapukurssilla kouluttajina toimivat SPR:n kouluttajat. Osallistujat pääsivät harjoittelemaan toimimista onnettomuustilanteessa, elvytystä sekä tajuttoman henkilön käsittelyä.

Uudenmaan koulutusteskuksen vetämässä työturvallisuuskorttikoulutuksessa saatiin kattava perustietopaketti työympäristön vaaroista ja työsuojelusta. Kurssi sisälsi teorian ohella paljon käytännön harjoituksia sekä tentin.

"Koulutuksesta jokainen osallistuja saa hyväksytystä tenttisuorituksesta todistuksena työturvallisuuskortin, joka on voimassa 5 vuotta eteenpäin. Monet asiakkaat ja yhteistyökumppanit vaativatkin nykyisin meiltä voimassa olevaa työturvallisuuskorttia", kertoo Algol-konsernin yritysvastuupäällikkö Tor Edgren.