English
Suomi

Algolissa vallitsee hyvä yhteisymmärrys

Vastuullisuusteot

Kulttuuritutkimus nostaa esille kehityskohteita, joihin panostamalla henkilöstön hyvinvointia voidaan lisätä merkittävästi. Ensimmäiset kehityskohteet ovat olleet arvojen mukaisen työskentelyn ymmärtäminen ja eettisen ohjeistuksemme tunnistamien koko toimialueellamme kaikissa maissa. Yrityksen arvot, vastuullisuus, kehitys ja yhteistyö on viestitty erilaisin toimenpitein,  ja tulokset kehityksestä ovat selkeästi havaittavissa.

Henkilöstön työtyytyväisyys on Algolissa viime vuosien aikana kehittynyt positiivisesti. Henkilöstö on tyytyväinen työoloihinsa ja työn tekemisen puitteisiin, eikä johtamisen tai strategisen suunnan ja sen viestimisen alueillakaan koeta merkittäviä puutteita. Erityisen positiivisen palautteen Algolin henkilöstö on antanut niille asioille, jotka ilmentävät organisaatiossa vallitsevaa yhteisymmärrystä. Yksimielisyyteen pääseminen kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla on tunnusomaista kulttuurillemme. Vaikeissakin tilanteissa asioista pystytään sopimaan, ja henkilöstöllä on hyvä ymmärrys siitä, mikä on oikea ja väärä tapa tehdä asioita.

Pitkäjänteinen suunnittelu ja ajattelu on toinen vahvuutemme. Lyhyen tähtäimen hyödyn tavoittelu ei ohjaa toimintaa liiaksi, vaan päätöksenteossa on aina myös pohdinta päätösten vaikutuksesta tulevaisuuteen ja yrityksen menestykseen pitkällä aikavälillä.

Algolissa on vahva yrityskulttuuri, mikä antaa hyvät lähtökohdat asiakkaiden ja muiden sidosryhmien menestyksen tukemiseen. 

 

Tagit:  Hyvinvointi Työyhteisö