English
Suomi

Algolilaisilla on oma e-Academy verkko-oppimisympäristö

Vastuullisuusteot
Algol-konsernissa on panostettu koko henkilöstön kouluttamiseen niin koulutustilaisuuksia järjestämällä kuin oman verkko-oppimisympäristön kauttakin. Aikaisemmin verkko-opinnot olivat konsernissa irrallisia yksittäiskursseja, nyt kurssisisällöt on koottu yhteiseen e-Academy verkko-oppimisalustaan.

“Niin fyysistä läsnäoloa vaativissa koulutustilanteissa kuin verkkokoulutuksissakin on omat etunsa. Kohtaamisia ja keskustelua tarvitaan uusien asioiden omaksumisessa, mutta verkkokoulutukset puolestaan tuovat vapauden opiskella asioita silloin, kun itselle aika ja paikka on sopivin. Verkkokoulutus tarjoaa meille myös hyvät työkalut osaamisen mittaamiseen ja henkilöstön koulutusten seurantaan.”, HR-, viestintä- ja yritysvastuujohtaja Eija Holmström toteaa.

Kaikki verkkokurssit ovat käyttäjiensä arvioitavissa ja palaute auttaa kehittämään kurssisisältöjä eteenpäin. Jokaisella algolilaiselle on lisäksi mahdollisuus vuosittaisessa kehityskeskustelussaan tuoda esiin myös henkilökohtaisia koulutustarpeita ja toiveita koulutusohjelmien suhteen.