English
Suomi

Algol-konserni lahjoittaa jouluna kotimaisiin ja globaaleihin kohteisiin

Vastuullisuusteot

Joulutervehdysten sijasta Algol-konserni tukee jouluna 2018 seuraavia yleishyödyllisiä kohteita:

John Nurmisen säätiö, Itämerihanke, https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/
Suomen Meripelastusseura, https://meripelastus.fi/
Punainen Risti, katastrofirahasto, https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto-0
Folkhälsan, Lucia-keräys, https://www.folkhalsan.fi/fi/projektit-ja-kampanjat/lucia/
Sotiemme veteraanit, https://veteraanit.fi/
Crisis Management Initiative CMI, http://cmi.fi/

”Uskomme, että pitkäjänteinen tuki samoille järjestöille on arvokasta ja tuloksellista. Suomalaisena, kansainvälisesti toimivana perheyrityksenä olemme kohteiden valinnassa ottaneet huomioon sekä kotimaiset että globaalit näkökohdat”, Alexander Bargum, Algol-konsernin toimitusjohtaja kertoo.

Joululahjoitusten lisäksi Algol-konserni on kuluneen vuoden aikana tukenut muun muassa Arcada-ammattikorkeakoulua sekä vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan öljyntorjuntahanketta ja Liikesivistysrahastoa.