English
Suomi

Algol Chemicals asettanut vastuullisuustavoitteet lähivuosille

Vastuullisuusteot

Algol Chemicals on asettanut lyhyen aikavälin vastuullisuustavoitteensa vuosille 2022-2024. Tavoitteet pohjautuvat viime vuoden lopulla tehtyyn olennaisuusarvioon sekä Algol-konsernin vastuullisuustavoitteisiin.

Tavoitteilla tähdätään kestävään resurssien käyttöön

Vastuullisuustavoitteet kattavat sekä sosiaalisen vastuun että ympäristövastuun. Lisäksi toimintaa ohjaavat Algol-konsernin taloudellisen vastuun teemat.  

Vastuullisuustavoitteita määritettäessä on tunnistettu myös tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen mukaiset tavoitteet, jotka liittyvät työn turvallisuuteen, toimitusketjun vastuullisuuteen sekä ympäristöön. 

Lue lisää tiedotteesta.