English
Suomi

Robotin tekemä työ on aina tasalaatuista
– Siksi automatisaatio sopii teollisuuden tarpeisiin

Blogi

Jos robottia pyytää laskemaan kahteenkymmeneen joka päivä, se laskee kahteenkymmeneen. Jos ihmisen pitää laskea kahteenkymmeneen, kymmenen kohdalla soi puhelin ja ihminen sekoaa laskuissa. Ihminen voi myös käyttää luovuuttaan ja alkaa kyseenalaistaa, miksi hänen pitää laskea juuri kahteenkymmeneen. Robotti laskee täsmälleen kahteenkymmeneen niin kauan, kuin on pyydetty.

Ihminen on inhimillinen ja luova. Ihminen luo uusia ajatuksia, ideoita ja keksintöjä, mutta ihminen tekee myös virheitä. Robotti ei ole luova, eikä inhimillinenkään. Se tekee juuri niin kuin on ohjelmoitu, virheettömästi samalla tavalla päivästä toiseen.

Automatisointi parantaa tuotannon laatua merkittävästi, sillä robotin jälki on aina samanlaista. Kone on myös ihmissilmää tarkempi. Jos virhe pääsee sattumaan, se saadaan helposti kiinni, sillä kone tekee virheetkin aina säännönmukaisesti samassa paikassa.

Robotti huomaa asioita, joita ihmissilmä ei näe

Meillä Algol Technicsillä on paljon esimerkkejä siitä, miten automaatiolla on pystytty vaikuttamaan tuotteiden laadun parantamiseen. Tuotteiden laatua voidaan seurata anturiteknologialla ja 2D- tai 3D-konenäköratkaisuilla.

Eräässä yrityksessä hitsausprosessin laatu parani automatisoinnin myötä, sillä robotti pystyy mittaamaan lämpölaajenemisen millin sadasosan tarkkuudella. Toisessa yrityksessä valaisinkokoonpanossa robotin tehtävänä on ruuvata yhteen kaksi osaa. Aiemmin työ tehtiin manuaalisesti, mutta ruuvi meni liian kireällä tai löysälle. Kun työn tekee robotti, se kiristää ruuvin aina samalla tavalla ja herjaa heti, jos se ei jostain syystä onnistu.

Automatisaatiosta on ollut apua myös pintakäsittelyssä. Kun pintakäsittely on tehty manuaalisesti, kappaleeseen on jäänyt liikaa maalia ja osa kappaleesta on jäänyt maalaamatta huonon työasennon vuoksi. Kun robotti maalaa, kappaleeseen ei mene hukkamaalia ja pinnasta tulee tasainen.

Robotin jälki on aina samanlaista

Voiko automaatioon sitten luottaa? Mielestäni voi, enemmän kuin ihmisen kädenjälkeen. Tällä en kuitenkaan tarkoita sitä, että ihmisen luovuus olisi jotenkin toisarvoista – ihmisen kädenjälki on uniikkia. Taide-esineistä ollaan valmiita maksamaan isojakin summia, sillä jokainen esine on erilainen ja ainutlaatuinen luovuuden tuote.

Teollisuuden tuotteissa tasalaatuisuus on kuitenkin vaatimus. Robotin jälki on aina samanlaista, ja laatua mittaavat anturit eivät räpsäytä silmiään. Konenäköoppimisen myötä myös ennakoimattomien laatuongelmien löytäminen tulee yhä helpommaksi.

Automaatiolla on iso vaikutus yrityksen brändiin

un automaatiolla parannetaan tuotteiden laatua, sillä on iso vaikutus koko yrityksen liiketoimintaan ja brändiin. Reklamaatioiden väheneminen lisää arvostusta yritystä kohtaan. Nykyään automaatio voi olla standardivaatimus, joka toimittajalta vaaditaan: automaatioon eivät vaikuta sairauslomat tai työn suorituksen nopeus, vaan robotti tekee kaiken samassa tahdissa ja pysyy toimitusajoissa.

Kaiken lisäksi automatisoitu tuotanto on edullisempaa kuin manuaalinen valmistaminen. Sen avulla voidaan valmistaa tuotteita omassa tehtaassa, oman valvovan silmän alla, ilman alihankkijoita maailmalla.

Automatisaation kanssa tuotanto käy tietenkin tylsäksi, kun kaikki on niin samanlaista ja tasalaatuista. Automaation tehdessä suorittavan työn ihminen voikin suunnata taiteellisen näkemyksensä ja käyttää kaiken luovuutensa työtehtäviin, jossa luovuus pääsee valloilleen, ja jossa inhimillisyyttä todella tarvitsee.

 

Teemu Rantala
Head of Sales
Algol Technics Oy
teemu.rantala@algol.fi

 

TeemuRantala300px

 

 

 

 

 

 

Kirjoittaja toimii Algol Technicsin myyntijohtajana ja hänellä on 20 vuoden kokemus teollisuusrobotiikasta Suomessa ja ulkomailla. Hän on myös aktiivinen maastopyöräilijä.

 

Tagit:  Algol Technics

Artikkelit