English
Suomi

Ainutkertainen koostumustunniste (UFI-koodi) etiketteihin

Blogi
Kemikaalialaa puhuttelee tällä hetkellä kemikaalituotteiden etiketteihin lisättävä UFI-koodi (Unique Formula Identifier). UFI-koodi on seoksen yksilöivä, 16-numeroinen tunniste, jonka perusteella myrkytystietokeskus voi tunnistaa eri kemikaaleja. UFI-tunniste mahdollistaa hätätilanteissa nopeiden ohjeiden saamisen.

Muutoksen myötä UFI-koodin on oltava selvästi näkyvissä tuotteen etiketissä. Asetuksen muutosesityksessä on ehdotettu, että teollisuuskäyttöön toimitettavien tuotteiden osalta UFI-koodin voisi ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat EU:n alueelle seoksia maahantuovat ja EU:ssa seoksia valmistavat yritykset, kaikissa niissä EU-maissa, joissa seos asetetaan markkinoille. Euroopan unionin alueella toimivan jakelijan, kuten Algol Chemicalsin, on lisäksi varmistuttava, että tuotteen toimittaja on tehnyt tuotteesta tarvittavan ilmoituksen. Ilmoitus pitää sisällään seoksen ja ilmoittajan tunnistetiedot, seoksen luokituksen, varoitusetiketin osat ja myrkyllisyyden sekä seoksen aineosien tuotetunnisteet.

Ilmoitusvelvoitetta sovelletaan kulutuskäyttöön tarkoitetuissa uusissa markkinoille toimitettavissa seoksissa tammikuusta 2021 alkaen, uusissa ammattikäyttöön tarkoitetuissa seoksissa tammikuusta 2021 sekä uusissa teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa seoksissa tammikuusta 2024 alkaen. Asetukseen on kuitenkin tehty muutosehdotuksia ja uudet muutosasetukset julkaistaan näillä näkymin ensi vuoden aikana.

Jo markkinoilla oleviin seoksiin sovelletaan siirtymäkautta, mikä tarkoittaa sitä, että UFI-tunniste on oltava kaikkien markkinoilla olevien asiaankuuluvien tuotteiden osalta saatavilla viimeistään 1. tammikuuta 2025.

Algol Chemicalsilta ensimmäiset omat UFI-koodit

Algol Chemicalsilla on jo ryhdytty toimiin tarvittavien tietojen hankkimiseksi toimittajilta. Lisäksi Algol Chemicals on itse generoinut jo ensimmäiset UFI-koodit omiin tuotteisiinsa. Tietoa tuotteiden UFI-koodeista saa jatkossa käyttöturvallisuustiedotteilla sitä mukaa kun niitä on tuotteille saatavilla. 
 

Lisätietoja

Päivi Autiovuori, HSEQ Team Leader, Algol Chemicals Oy, paivi.autiovuori@algol.fi, +358 50 588 0488.
Tagit:  Algol Chemicals