English
Suomi

Ilmoita mahdollisista väärinkäytöksistä

Meille on tärkeää, että liiketoimintaperiaatteitamme noudatetaan käytännössä. Algol-konsernilla on käytössään järjestelmä, joka mahdollistaa ilmoituksien teon vihje- tai ilmoituskanavan kautta (whistleblowing-järjestelmä). Kanava on paitsi työntekijöidemme myös asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme käytössä.

Whistleblowing-ilmoituskanava on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään pienentämään väärinkäytöksiin liittyviä riskejä. Se on meille tärkeä työkalu asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamuksen säilyttämiseksi. 

Luotettavuutemme ja pitkäaikainen menestyksemme rakentuvat eettisiin toimintaperiaatteisiimme. Sinulla on tärkeä tehtävä ilmoittaa epäilemästäsi mahdollisesta väärinkäytöksestä, joka ei kuulu organisaatiomme hyvän liiketavan periaatteiden mukaiseen toimintaan. Näin saamme mahdollisuuden estää tai oikaista kaikki väärinkäytökset.

Ilmoitukset tulee aina tehdä vilpittömässä mielessä.

Whistleblowing-ilmoituskanavassa ilmoituksen tekijä on lähtökohtaisesti anonyymi, ellei hän itse ilmoita nimeään. Ilmoituksen teon lopuksi palvelu luo käyttäjälle tapauksen käsittelyä koskeva tunnusnumeron ja salasanan, joita käyttämällä asiasta voi käydä anonyymisti jatkokeskustelua asiaa käsittelevän tiimin kanssa.

Algolin whistleblowing-ilmoituskanava on käytettävissä kymmenellä eri kielellä.

Kiitos, kun autat meitä toimimaan hyvää liiketoimintatapaa edistävänä yhtiönä.