Toimitusjohtajan katsaus: Laki, moraali ja oikeudenmukaisuus

 

Laillisuus, moraali ja oikeudenmukaisuus ovat nousseet esille merkittävinä teemoina viime aikojen talousuutisoinnissa sekä Suomessa että kansainvälisesti. On kyseenalaistettu suuryritysten ylimmän johdon palkkojen ja muiden etujen tasoa ja kehityssuuntaa, ja on kerrottu laajamittaisista kansainvälisistä veronkiertojärjestelyistä. Suomessa on keskusteltu siitä, miten talouden tervehdyttämisen ja sopeuttamisen vaatimat toimenpiteet kohdistuvat eri väestönryhmiin, toimijoihin ja intressipiireihin.

On myös usein sanottu, että harvojen varakkaiden tahojen väitetty aggressiivinen verosuunnittelu murentaa hyvinvointivaltion pohjaa ja lisää erityisesti vähävaraisten tahojen verotaakkaa entisestään. Itse asiassa verojen laiton välttely on aivan yhtä epäreilua kaikkia tunnollisia veronmaksajia kohtaan. Lisäksi pienen vähemmistön ahneus johtaa tiukempaan kontrolliin ja lisättyyn sääntelyyn, jotka ovat sitten haitaksi kaikille ja ehkä erityisesti niille tahoille, jotka muutenkin pyrkivät hoitamaan kaikki velvoitteensa.   

On itsestään selvää, etteivät Algol tai sen omistajat ole mukana missään kielletyissä tai kyseenalaisissa verojärjestelyissä. Koko omistus- ja yhtiörakenne on erittäin yksinkertainen ja läpinäkyvä ja verot maksetaan sinne, missä tulos syntyy. Olemme iloisia veronmaksajia – siitäkin huolimatta, että Suomen verojärjestelmä ei kaikilta osilta ole kovin kannustava meidän kaltaista yksityistä perheyritystoimintaa kohtaan.

Mitä tulee muuhun vilpilliseen toimintaan, Algolissa vallitsee ehdoton nollatoleranssi. Eettinen ohjeistus otetaan vakavasti ja kaikkiin rikkomuksiin puututaan. Niissä harvoissa tapauksissa, joissa meillä on ilmennyt aihetta epäillä joidenkin henkilöiden toimineen ohjeiden, sääntöjen tai lakien vastaisesti, liiketoiminnan ja konsernin johto on puuttunut asiaan välittömästi. Näin tehdään myös jatkossa, kaikissa maissamme.

Onko maailma sitten muuttumassa? Onko vilpistä ja oman edun häikäilemättömästä tavoittelusta tullut normaalia, ovatko kaikki keinot sallittuja kunhan väärinkäytöksistä ei jää kiinni? En halua tässä yhteydessä kommentoida yksittäisten yhtiöiden tai henkilöiden tekemisiä enkä ottaa kantaa talouspoliittisiin kysymyksiin. Voin vain Algolin ja omasta näkökulmastani todeta, että rehellisyys, vaatimattomuus, solidaarisuus  ja kova työ ovat yhä edelleen kestävän menestyksen kulmakiviä. Nämä arvot ovat yhteiskunnassamme  sääntö eivätkä poikkeus.

Alexander Bargum