Algol-konsernin 2015 tulos

Algolin vuoteen 2015 kuuluivat niin isot haasteet kuin merkittävät edistysaskeleetkin. Tuotteidemme ja palveluidemme kysyntä Suomen ja Skandinavian teollisuudessa kärsivät heikon markkinatilanteen jatkumisesta, mikä näkyi suurimpien tytäryhtiöidemme, Algol Chemicalsin ja Algol Technicsin, tuloksissa. Muiden toimialojen ja markkinoiden kehitys oli pääosin positiivista. Erityisesti lääke- ja laboratorioalat saavuttivat selvän kasvun ja tulosparannuksen.

konsernirakenne.JPG

Myönteistä kehitystä osoittavat etenkin kaksi Algol Chemicalsin tekemää yrityskauppaa. Vuoden alussa pohjoismainen kemikaalitoimintamme laajeni ruotsalaisen Amixo AB:n oston myötä. Vuoden lopulla valmistelimme laajentumista Intiaan, ja Delhissä toimivan Dynamic Orbits –yhtiön osto toteutettiin heti vuodenvaihteen jälkeen.

Konsernin liikevaihto pieneni verrattuna vuoteen 2014 ja oli vuonna 2015 noin 162 miljoonaa euroa. Syyt liikevaihdon pienenemiseen ovat ensisijaisesti rakenteellisia. Algol Chemicalsin toiminta Venäjällä on nyt järjestetty osakkuusyhtiön kautta, joten Venäjän yhtiön liikevaihto ei enää näy konsernin luvuissa. Algol Diagnosticsin toimintaa puolestaan on supistettu verrattuna vuoteen 2014. Samalla Diagnosticsin kannattavuus on olennaisesti parantunut.

Tilikauden tulos oli 0,9 miljoonaa euroa. Tämä oli selvä tulosparannus verrattuna kolmeen edelliseen vuoteen, mutta ei vielä vastaa konsernin pitkän aikavälin tavoitteita. Myös liiketulos parani merkittävästi, 0,7 miljoonasta eurosta 2,3 miljoonaan euroon. Käyttökatteen (EBITDA) tasolla tulos parani kolmatta vuotta peräkkäin.

Onnistuimme siis investoimaan tulevaan kasvuun samalla, kun kassavirta pysyi positiivisena ja velkaantuneisuus käytännössä muuttumattomana. Kassatilanne vuoden lopussa oli hyvä ja on pysynyt hyvin hallinnassa myös tämän vuoden puolella. Vuodelle 2016 odotetaan vakaata kehitystä. Yleiseen suhdannetilanteeseen emme odota merkittäviä muutoksia, mutta tehdyt tehostamis- ja kasvutoimenpiteet yhdistettynä mm. Algol Technicsin parantuneeseen tilauskantaan antavat aihetta uskoa, että tulosparannus voi jatkua myös vuonna 2016.

  

 

2015 

2014

2013

Liikevaihto milj. €

162,6

178,9

194,6

Liiketulos

2,3

0,7

-0,0

EBITDA

5,3

4,4

3,0

Bruttoinvestoinnit milj. €

5,5

4,7

1,8

Pysyvät vastaavat milj. €

19,9

18,5

18,3

Vaihtuvat vastaavat

     

Vaihto-omaisuus milj. €

19,0

17,8

21,3

Saamiset milj. €

23,2

24,4

29,9

Rahat ja pankkisaamiset milj. €

8,1

7,4

9,7

Oma pääoma milj. €

28

26,8

28,5

Korollinen vieras pääoma milj €

18,3

18,5

21,5

Koroton vieras pääoma milj. €

23,9

22,8

28,3

Taseen loppusumma milj. €

70,2

68,1

79,2

Quick ratio

1,0

1,0

1,1

Current ratio

1,6

1,6

1,6

Omavaraisuusaste (%)

39,4

40,2

39

Henkilöstö keskimäärin

393

488

508

josta Suomessa

301

354

376