Kesätyökokemus: Henrik NikkiläAalto-yliopiston Kemian tekniikan DI-ohjelmassa biomassan jalostustekniikkaa ensimmäistä vuotta opiskeleva tekniikan kandidaatti Henrik Nikkilä kuului kolmen kuukauden ajan Algol Chemicalsin työterveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatutiimiin (HSEQ) ja avusti monenlaisissa turvallisuusdokumentoinnin tehtävissä.

Henrik Nikkilä kiinnostui kemiasta vasta yliopisto-opiskelujen alettua. Kesällä 2017 hän päätyi Algol Chemicalsiin osin sattumalta nähtyään työpaikkailmoituksen. Häntä kiinnosti työskentely kemikaalien myyntiorganisaatiossa ja hän oli innokas tutustumaan alan dynamiikkaan. Varsinainen työ – turvallisuusdokumentoinnissa avustaminen – tuntui myös kiehtovalta.

– Halusin täydentää teoreettisia tietojani kemikaaliturvallisuudesta ja -lainsäädännöstä hankkimalla käytännön kokemusta ja selvittämällä, miten turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyvät asiat vaikuttavat muihin liiketoiminnan osiin ja päinvastoin, Henrik selittää.

 

Kesätyökuukausiensa aikana Henrik oppi, että työilmapiiri Algol Chemicalsilla on paitsi positiivinen myös varsin suora ja rentokin. Hierarkia on hyvin vähäistä:

– Täällä on helppo koputtaa ovelle ja kysyä neuvoa. Yhteistyö sujui yksiköiden kesken todella saumattomasti: oli helppo koputtaa kenen tahansa ovelle ja kysyä neuvoa, Henrik vakuuttaa.

 – Itse työ ei aina ollut yksinkertaista eikä suoraviivaista, mutta positiivisella asenteella haastavimmistakin tehtävistä selvisi helposti. Luonnollisesti valtaosa työstä tapahtui omassa tiimissäni, mutta huomattavaan osaan työtäni tarvittiin myös muiden tiimien panosta ja neuvoja, hän lisää.

Työskenneltyään kesän Algol Chemicalsilla Henrik on saanut hyvän yleiskuvan kemikaalitoimittajan liiketoiminnasta. Samalla työkokemus on herättänyt hänessä kiinnostuksen työskennellä vastaavissa tehtävissä valmistumisen jälkeenkin. Yhtiön HSEQ-osastolla hän on saanut laajalti kokemusta ja yleiskuvan kemikaalijakelijan liiketoiminnasta.

 

Algol Chemicalsin HSEQ-tiimin mielestä Henrikistä oli suuri apu etenkin hoidettaessa aikaa vieviä rutiinitehtäviä, jotka edellyttävät tarkkaa keskittymistä.

– Henrik oppi tehtävät erittäin nopeasti ja tutustui työn eri puoliin. Hän vieraili säiliövarastollamme Turussa, osallistui kemikaaliturvallisuuskoulutukseen ja oli mukana kaikessa tiimin toiminnassa. Hän auttoi myös asiakaspalvelussa ja tuotehallinnassa, minkä ohella hän oli yhteydessä erilaisiin koti- ja ulkomaisiin sidosryhmiin sekä yhtiön sisällä että sen ulkopuolella. Kaikki tiimimme jäsenet pystyivät nauttimaan kesälomasta kunnolla rentoutuen, sillä he tiesivät tehtäviensä olevan Henrillä hyvässä hallinnassa, vahvistaa Algol Chemicalsin HSEQ-tiimin vetäjä Päivi Autiovuori.