Suomalainen rehuteollisuus tarjoaa kansainvälisiä työtehtäviä

Myyntipäällikkö Wendla Leino vastaa Algol Chemicalsissa Feed&Agro -tuoteportfolion kehittämisestä Suomessa.
- Keskeisimpiä asiakkaitani ovat suuret rehuteollisuusalan yritykset. Rehuteollisuus on tärkeässä roolissa vastaamassa elintarvikkeiden turvallisuudesta, ja meidän roolimme on varmistaa, että löydämme parhaat tuotteet ja sopivimmat toimitustavat asiakkaillemme.

Tärkeä osa myyntipäällikkön työtä on globaalin rehumarkkinan seuraaminen ja sopimusten neuvottelu toimittajien kanssa.
- Parhaimmillaan asiakkaan tarpeeseen vastaaminen ja oikean ratkaisun löytäminen on tiimityötä asiakkaan kanssa, jolloin menestyksekkään konseptin käyttöönotto on molemmille paljon enemmän kuin vain onnistunut kauppa. Myyntipäällikkönä olen tärkeässä roolissa kootessani ja selkeyttäessäni asiakkaiden toiveet tuotetoimittajille ja selvittäessäni parhaat toimintatavat eri tilanteissa.Niitäkin hetkiä valitettavasti tulee, että globaali tilanne muuttuu yhtäkkisesti vaikuttaen välittömästi esimerkiksi tuotteiden saatavuuteen. Työssäni vaaditaankin muutoksensietokykyä projektien välillä keskeytyessä tai muuttuessa. Kyky hahmottaa isompia kokonaisuuksia ja hallita päällekkäisiä projekteja on tärkeä, Leino kertoo työn eri puolista.

Millainen osaaminen tukee työssä menestymistä?

- Keskeisenä tehtäväni on nimenomaan asiakkaan tarpeen ymmärtäminen ja siihen vastaaminen, joten käsitys Suomen kotieläintuotannon erityispiirteistä auttaa palasten yhteensovittamisessa. Perusymmärrys eläinravitsemuksesta ei sekään ole haitaksi. Olen itse valmistunut maatalous- metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistolta. Pääaineenani opiskelin eläinravitsemusta ja sivuaineena markkinointia. Työskentelin jo opiskelujen aikana useamman vuoden rehuteollisuuden tuotekehityksessä ja hankin myös markkinointi- ja myyntiosaamista. Lisäksi kansainvälisessä työssä vaaditaan hyvää kielitaitoa tai ainakin rohkeutta kommunikoida vieraalla kielellä, Leino kertoo osaamistaustastaan.

Lue lisää:

Tutustu Algol Chemicalsin toimintaan>>

Seuraa Algol Chemicalsia LinkedInissä>>