Akavan työelämäasioista vastaava asiantuntija Tarja Arkio haastoi Algolin toimitusjohtaja Alexander Bargumin pohtimaan, miten Algol omassa toiminnassaan tukee esimiestensä työhyvinvointia. 

“Esimiehellä on todella suuri merkitys alaistensa viihtymiseen ja innostukseen. Yllättävänkin monen henkilön hyvä työpanos perustuu haluun näyttää omalle esimiehelle, mihin pystyy ja kykenee. Taitavan ja kannustavan esimiehen toiminnalla on kiistaton vaikutus tuloslaskelmaan ja sitä kautta koko yrityksen hyvinvointiin.

Esimiehen omaa hyvinvointia ja jaksamista voidaan ehkä parhaiten tukea varmistamalla, että a) esimiehellä itsellään on hyvä esimies ja b) esimiehellä on edellytykset onnistua työssään. Onnistumisen tunne antaa valtavasti energiaa!
 
Esimiehellä on siis oikeus hyvään johtamiseen. Vastavuoroisesti esimieheltä voidaan myös edellyttää hyvää johtajuutta. Esimiehen pitää muistaa, että suhteessa omiin alaisiinsa hän edustaa työnantajaa. Esimiehelle onkin tarjottava valmennusta ja tukea, joilla edesautetaan hänen toimintaansa erityisesti silloin, kun hän etenee uuteen tehtäväänsä asiantuntijaroolista.

Jotta esimies voisi onnistua omassa johtajuudessaan, hänellä pitää olla selvä käsitys yrityksen strategiasta ja visiosta. Hänelle pitää antaa selkeät tavoitteet sekä työkalut niiden seurantaan ja mittaamiseen.
Kaikki tämä lähtee yrityksen ylimmästä johdosta. Uskon perheyrityksen johtamismalliin monessakin suhteessa. Perheyrityksissä on vastuulliset ja aktiiviset omistajat, jotka haluavat kehittää yrityksensä pitkäjänteisesti ja jättää sen seuraavalle sukupolvelle (vielä) paremmassa kunnossa kuin he itse ottivat sen vastaan. Perheyrityksissä kaikki henkilöstöryhmät tietävät melko hyvin, kuka tekee lopulliset päätökset, ja kyseinen taho on myös helposti tavoitettavissa.
 
Perheyrityksen omistajat ovat sitoutuneet yritykseensä taloudellisesti, mutta heillä on myös oma maineensa ja kunniansa mukana pelissä. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kannalta tämä vastuullisuus näkyy avoimuutena ja huolehtimisena. Lisäksi päätöksenteko perheyrityksessä on yleensä nopeata. Niin myönteiset kehitysideat kuin nopeata korjaamistakin vaativat vaikeat asiat etenevät ja saavat vastauksen pikaisesti.”

Alexander Bargum
toimitusjohtaja

 

Lue alkuperäinen haaste Työelämä 2020 -blogista.