English
Suomi

Huollon ja kunnossapidon ulkoistaminen tuo säästöjä

Artikkeli

Oma huolto- ja kunnossapitoyksikkö vaatii ennen kaikkea osaamista. Huolto- ja kunnossapitotoimintaa rakennettaessa yrityksessä kannattaakin miettiä, pystytäänkö kaikki huollon- ja kunnossapidon osa-alueet hallitsemaan itse.

Toimivassa huollossa yrityksellä pitää olla selvillä prosessit monelle eri asialle: suunnitellulle kunnossapidolle, häiriökorjauksille, palveluajan ulkopuolisille päivystyksille häiriötilanteissa, varaosille ja paljon muulle.

Algol Technicsin Head of Service Sales & Key Accounts Jani Peltonen ja Head of On-site & Service operations Arto Pippuri kertovat, että ulkoistamisessa on monia etuja.

–  Palvelun ostaminen on helppo ratkaisu, koska asiakas saa osaamisen valmiina. Palvelupakettiin sisällytetään asiakkaan kanssa sovitut asiat ja palvelun tuottamisessa huomioidaan mahdolliset toimintaan liittyvät standardit. Kaikki tekeminen mittaroidaan ja raportit käydään yhdessä läpi, Pippuri sanoo.

Ulkoistaminen tarjoaa uramahdollisuuksia työntekijöille

Usein yrityksen johto kantaa huolta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun he siirtyvät toisen työnantajan palkkalistoille. Tämä on kuitenkin turhaa. Algol Technicsin palvelukseen siirtyneistä henkilöistä taloon on jäänyt noin 98 prosenttia, mikä kertoo työntekijöiden viihtyvyydestä.

– Kokemuksemme mukaan Algol Technicsille siirtyneet henkilöt ovat tyytyväisiä, kun he pääsevät osaksi yritystä ja yhteisöä, jolle huolto- ja kunnossapito on ydinasia. Henkilöt saavat myös lisäkoulutusta, joten ulkoistaminen on heille mahdollisuus oppia uutta ja päästä uralla eteenpäin, Pippuri ja Peltonen kertovat.

Säästöt syntyvät selkeistä prosesseista

Tärkeä asia ulkoistamisen suunnittelussa on tietenkin raha. Mitä yritys saa rahalla ja onko ulkoistaminen halvempaa kuin oma huolto- ja kunnossapitoyksikkö?

– Säästöt tulevat siitä, että pystymme varmistamaan käytettävyyden, läpimenoajan ja toimitusvarmuuden. Meillä on prosessit ja toimintatavat, joiden ansiosta työt selkeytyvät. Järkeistämisen ja hukan poistamisen kautta yritykselle voi tulla paljonkin säästöjä, Peltonen sanoo.

Ulkoinen kumppani tuo yritykselle turvaa. Kun tehtaalla tulee vikatilanne, paikalle saadaan nopeasti lisävoimia. Osaaminen ei ole yhden henkilön varassa, ja palveluntarjoaja ottaa vastuun, että palvelukokonaisuus tulee hoidettua.

Osittainenkin ulkoistaminen on mahdollista

On kuitenkin olemassa tilanteita, kun kunnossapidon ulkoistaminen ei kannata. Ennen ulkoistusta määritellään aina laitteistojen nykytila ja haluttu tavoitetila. Tällöin voidaan päätyä siihen johtopäätökseen, että jonkun osa-alueen kunnossapito kuuluu omaan ydinliiketoimintaan.

– Yritys voi kuitenkin ulkoistaa esimerkiksi sisälogistiikan ja lähtevän logistiikan. Usein toimiva malli onkin jonkin osakokonaisuuden ulkoistaminen, Pippuri ja Peltonen kertovat.


Jani Peltonen
Head of Service Sales & Key Accounts 
Algol Technics Oy

Tagit:  Algol Technics