English
Suomi

Sukupolvenvaihdos Algol Oy:n hallituksessa

Tiedote 21.10.2019

Algol Oy:n hallituksen pitkäaikaiset jäsenet Magnus Bargum ja Martin Granholm luopuvat tehtävistään joulukuussa 2019. Hallituksessa jatkavat Senaatti-kiinteistöjen strategiajohtaja Kaj Hedvall ja Holmen-konserniin kuuluvan Iggesund Paperboardin Senior Vice President Kenneth Nystén riippumattomina jäseninä sekä Alexander Bargum ja Johannes Bargum, jotka molemmat ovat yhtiön palveluksessa ja sen pääomistajia.

Kaj Hedvallista tulee hallituksen uusi puheenjohtaja tammikuusta 2020 lukien. Hän on ollut Algolin hallituksen jäsen vuodesta 2011. Lisäksi hänellä on luottamustoimia useissa säätiöissä ja järjestöissä.

Supistuneessa kokoonpanossaan emoyhtiö Algol Oy:n hallitus keskittyy jatkossa erityisesti omistajastrategiaan, rahoitukseen ja konsernin resurssien käyttöön liittyviin kysymyksiin. Samalla tytäryhtiöiden hallitustyöskentelyä kehitetään ja vahvistetaan.

Magnus Bargum Algolin hallituksessa yli neljänkymmenen vuoden ajan

Kauppaneuvos, kauppatieteen kunniatohtori Magnus Bargum valittiin Algolin hallitukseen joulukuussa 1975, joten hän on toiminut siinä tehtävässä yhtäjaksoisesti 44 vuoden ajan. Vuodesta 1976 vuoteen 1985 hän toimi Algolin varatoimitusjohtajana ja sen jälkeen toimitusjohtajana seuraavat 27 vuotta. Hän on uransa aikana toiminut muun muassa Teknisen kaupan liiton hallituksen puheenjohtajana, Kaupan liiton hallituksen puheenjohtajana, EK:n hallituksen jäsenenä, Saksalais-Suomalaisen kauppakamarin hallituksen puheenjohtajana ja Perheyritysten liiton hallituksen varapuheenjohtajana. Hänellä on myös ollut lukuisia luottamustehtäviä tieteellisissä ja yleishyödyllisissä yhteisöissä.

Magnus Bargum oli Algolin pääomistaja noin neljänkymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2011 alkaen hän on hallitusti, mutta määrätietoisesti, siirtänyt omistuksensa yhtiön neljännelle sukupolvelle, ja tämä prosessi saatiin päätökseen lokakuussa 2018.

Martin Granholm toimi hallituksessa kahden omistajasukupolven aikana

Teollisuusneuvos, tekniikan kunniatohtori Martin Granholm on toiminut Algolin hallituksessa vuodesta 2004, ja vuonna 2009 hänet valittiin puheenjohtajaksi. Martin Granholm ehti toimia puheenjohtajana kahden toimitusjohtajan ja kahden omistajasukupolven aikana: Ensin Magnus Bargumin ollessa toimitusjohtajana vuoteen 2012 ja sen jälkeen vielä yli seitsemän vuotta nykyisen toimitusjohtajan Alexander Bargumin aikana.

Martin Granholm teki työuransa paperiteollisuudessa. Vuosina 1992-96 hän toimi Kymmene Oy:n toimitusjohtajana ja sen jälkeen UPM-Kymmene Oyj:n varatoimitusjohtajana vuoteen 2003. Algolin lisäksi hän on toiminut hallituksen puheenjohtajana muun muassa VR-Yhtymässä, Åbo Akademi -yliopistossa ja Saksalais-Suomalaisessa kauppakamarissa. Varapuheenjohtajana tai hallituksen jäsenenä hän on lisäksi toiminut muun muassa Keskinäisessä eläkevakuutusyhtiö Ilmarisessa, Pohjola-Yhtymässä, Rettig Groupissa  ja Kansainvälisessä kauppakamarissa ICC:ssä.

”Algolin sukupolvenvaihdoksessa on ollut kaksi keskeistä tekijää. Yhtäältä edellisen sukupolven luottamus ja lojaali myötävaikutus, toisaalta ulkopuolisen luottohenkilön tuki. Meille jatkajille, eli kahdelle veljelleni ja minulle, Magnus ja Martin ovat molemmat olleet tärkeitä esikuvia, ja heidän työnsä merkitys koko Algolin historialle on erittäin merkittävä. Esitän lämpimän kiitokseni heille molemmille. Magnus on minulle jatkossakin arvokas neuvonantaja ja keskustelukumppani Algoliin liittyvissä asioissa”, sanoo Alexander Bargum.

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 178 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.