English
Suomi

Hallinnointimallista ja omistajaohjauksesta tukea kannattavuuden parantamiselle

Tiedote 21.10.2019

Aiemmin tiedotetun mukaisesti emoyhtiön, Algol Oy:n, hallitus keskittyy jatkossa lähinnä omistajastrategisiin kysymyksiin. Tytäryhtiöiden hallituksia puolestaan vahvistetaan, jotta ne voivat tarjota entistä parempaa strategista tukea liiketoiminnoille ja niiden johdolle. Lisäksi emoyhtiön organisaatiota kevennetään siten, että HR-työ siirretään pääasiallisesti emoyhtiöstä tytäryhtiöihin.

Nykyinen HR-johtaja Eija Holmström, joka on konsernitasolla vastannut myös viestinnästä ja yritysvastuuasioista, jää eläkkeelle 31.12.2019. Konsernin CFO Joakim Flinck nimitetään nykyisen tehtävänsä lisäksi Algol Oy:n varatoimitusjohtajaksi 1.1.2020 lukien.

”Eija Holmström on ollut Algol-konsernin historian ensimmäinen HR-johtaja. Hän  on kaksitoista vuotta kestäneen Algol-uransa aikana rakentanut ja kehittänyt koko modernin henkilöstöhallintomme. HR-kehitystyö on kattanut henkilöstöpolitiikan, prosessit, järjestelmät ja toimintaperiaatteet, mutta ennen kaikkea Eija on tarmokkaasti ja asiantuntevasti auttanut meitä ymmärtämään henkilöstöasioiden strategisen merkityksen ja ottamaan henkilöstöasiat vakavasti kaikessa meidän päätöksenteossamme. Lisäksi Eijan ansiosta olemme voineet olla edelläkävijänä muun muassa yritysvastuuasioiden kehittämisessä ja raportoinnissa. Eija jättää jälkeensä arvokkaan perinnön, ja olen syvästi kiitollinen hänelle hänen merkittävästä työstään Algolissa”, sanoo Algolin konsernijohtaja Alexander Bargum.

Muut nykyiset jaetut toiminnot jäävät edelleen emoyhtiöön. Vuodenvaihteen jälkeen kaikki emoyhtiössä olevat toiminnot raportoivat varatoimitusjohtaja  (Group Deputy CEO) Joakim Flinckille. Flinck tukee emoyhtiötä ja liiketoimintoja aktiivisessa yhteistyössä sekä emoyhtiön että tytäryhtiöiden hallitusten kanssa. Hän toimii samalla jatkossakin konsernin talous- ja rahoitusjohtajana (Group CFO).

Alexander Bargum jatkaa emoyhtiön toimitusjohtajana ja konsernijohtajana (Group CEO). Hän keskittyy ennen kaikkea hallitustyöskentelyyn emoyhtiön hallituksen jäsenenä ja tytäryhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Konsernin johtoryhmä erillisenä foorumina lakkautetaan.

Selkeä ja tehokas hallinnointimalli

Uuden mallin tarkoituksena on parantaa edellytykset kannattavalle kasvulle. Samalla emoyhtiön kustannustehokkuus paranee. Konsernin viime vuosien tuloskehitys osoittaa, että muutokset ovat tarpeen, mutta uusi hallinnointimalli ei ensisijaisesti ole mikään säästötoimenpide.

Ennen kaikkea on pyritty luomaan nykyistä yksinkertaisempi ja tehokkaampi järjestelmä. Tytäryhtiöiden asema suhteessa emoyhtiöön selkiytyy, ja liiketoimintojen operatiivinen johto saa nykyistä vahvemman strategisen tuen hallitustyöskentelyn myötä. Liiketoimintayhtiöissä korostuvat kunkin yhtiön omat, muun muassa toimialaan ja kokoon liittyvät erityispiirteet ja toimintaedellytykset, sekä niiden vaikutukset yhtiön johtamiseen ja kehittämiseen. Emoyhtiön organisaatio kevenee hieman, ja sen tehtävä nimenomaan liiketoimintojen omistajana korostuu.

”Muutoksista huolimatta Algol-konsernilla on jatkossakin monia tärkeitä arvoja ja vahvuuksia, joita meidän tulee vaalia uudessa hallinnointimallissa. Yhteistyö, vastuunotto ja kehitys ovat tulevaisuudessakin meidän kaikkien yhteisiä, Algolin historiasta ja perinteistä johdettuja arvoja. Aiempaan tapaan konsernissa hoidetaan jatkossakin yhteisiä asioita keskitetysti silloin kun se tuo mukanaan toiminnallista ja rahallista hyötyä”, toteaa Alexander Bargum.

Lisätietoja

Alexander Bargum, toimitusjohtaja, Algol Oy, puh. 040 732 3232.

Algol lyhyesti

Algol on suomalainen kaupan monialakonserni. Toimimme laajassa kansainvälisessä kumppaniverkostossa vastuullisesti ja 125 vuoden kokemuksella. Ratkaisumme parantavat teollisuuden tuotannon laatua ja turvaavat sen sujuvuutta. Terveydenhuollossa vahvistamme paremman elämän edellytyksiä.

Algol-konsernin vuoden 2018 liikevaihto oli 178 MEUR. Työllistämme lähes 500 ammattilaista kymmenessä maassa. Lue lisää: www.algol.fi.