Algol-konsernin 2016 tulos

Algol-konsernin 2016 tulos

Vuonna 2016 toteutui merkittävä muutos Algolin toiminnassa, kun päätimme irtautua jo 1930-luvulla aloitetusta lääkeliiketoiminnasta. Algol Pharma myytiin syyskuussa ranskalaiselle Biocodexille, joka oli jo pitkään ollut keskeinen päämies ja yhteistyökumppani.  Halusimme näin yksinkertaistaa konsernin rakennetta ja vapauttaa resursseja kasvuun ja investointeihin muille liiketoiminta-aloille. Kaupan myötä konsernin liikevaihto pienenee vuositasolla noin 20 miljoonalla euroalla.

Keskitymme tulevaisuudessa kemikaaleihin ja raaka-aineisiin, teknisiin tuote- ja huoltoratkaisuihin sekä terveydenhuoltoteknologiaan. Muita divestointeja ei ole näköpiirissä, vaan päinvastoin panostamme nyt kasvuun ja laajentumiseen joka toimialalla. Tammikuussa 2016 Algol Chemicals osti intialaisen kemikaalijakelijan, ja ensimmäinen vuosi uudella mantereella sujui erinomaisesti.

Teollisuuden suhdannetilanne ja teknisen tukkukaupan kysyntätilanne pysyivät vuonna 2016 melko haastavina niin Suomessa kuin eräillä muillakin lähialueilla. Erityisesti Algol Chemicals on saanut kärsiä tästä kehityksestä, joskin liikevaihto säilyi suunnilleen vuoden 2015 tasolla. Algol Technics sen sijaan onnistui hyvin kasvattamaan sekä liikevaihtoaan että tulostaan. Terveydenhuoltoalan tytäryhtiöt saavuttivat tai ylittivät tavoitteensa.

Konsernin tuloskehitys on ollut positiivinen vuodesta 2013 saakka, ja myös vuonna 2016 tulos ylitti edellisen vuoden tason. Tilikauden tulos oli 1,3 miljoonaa euroa kun se vuotta aiemmin oli 0,9 miljoonaa euroa. Liiketulos parani 2,3 miljoonasta eurosta 2,8 miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi 2,2 prosentilla 166 miljoonaan euroon.

Vuodelle 2017 odotetaan edelleen maltillista tulosparannusta. Kokonaisuudessaan liikevaihdon odotetaan kasvavan hieman Algol Pharman myynnistä huolimatta. Pitkään jatkunut hidas mutta myönteinen tuloskehitys on saavutettu paljolti tehostamalla toimintaa ja luopumalla eräistä kannattamattomista liiketoimista. Jatkossa tähtäämme kasvun avulla tapahtuvaan tulosparannukseen. 

Avainlukuja

Avainlukuja


  2016 2015 2014
Liikevaihto M€ 166,1 162,6 178,9
Liiketulos 2,8 2,3 0,7
EBITDA 6,2 5,3 4,4
Bruttoinvestoinnit M€ 3,4 5,5 4,7
Pysyvät vastaavat M€ 20,7 19,9 18,5
Vaihtuvat vastaavat
53,5 50,3 49,6
    Vaihto-omaisuus M€ 17,2 19,0 17,8
    Saamiset M€ 31,6 23,2 24,4
    Rahat ja pankkisaamiset M€ 4,7 8,1 7,4
Oma pääoma M€ 28,1 28,0 26,8
Korollinen vieras pääoma M€ 16,9 18,3 18,5
Koroton vieras pääoma M€ 28,5 23,9 22,8
Taseen loppusumma M€ 74,2 70,2 68,1
Quick ratio 0,95 1,0 1,0
Current ratio 1,48 1,6 1,6
Omavaraisuusaste % 42,0 39,4 40,2
Henkilöstö keskimäärin 395 393 488
Henkilöstö Suomessa 276 301 354